Direct naar de contentDirect naar de footer

Huisregels van Hotel Purmerend

Bekijk hier alle huisregels (do's & don'ts).

Wij hanteren een Zero Tolerance beleid. Dit betekend dat bij het overtreden van bepaalde huisregels u de toegang van het hotel wordt ontzegd.

Het is verboden om...

 • Nooduitgangen te gebruiken als normale in- en uitgangen*

 • Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw**

  Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van het hotel kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.

 • Verdovende middelen te verhandelen**

  Het nuttigen en gebruiken van verdovende middelen wordt gedoogd op de daarvoor aangewezen plekken.

 • Lachgas te gebruiken**

 • Overlast te veroorzaken*

  Het is verboden overlast te veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook.

 • Huisdieren mee te brengen naar uw kamer**

 • Te roken in het hele gebouw.**

  Mochten wij constateren dat er toch is gerookt, dan staat hier een boete op van €250,00.

 • Te roken bij de ingang van het hotel*

  In de zwarte tent op het terras van de Amadeus zaal is het toegestaan te roken tijdens de koude dagen.

 • Kaarsen en/of wierook te gebruiken op de kamer*

 • Oneigenlijk gebruik maken van blusmiddelen/ brandmelders is verboden**

  Mochten wij dit constateren wordt er een bedrag van ten minste €250,00 in rekening gebracht.

 • Wapens of voorwerpen die gebruikt kunnen worden als wapen in bezit te hebben**

 • Te decoreren of gebruik te maken van confetti op de kamer*

  Mochten wij constateren dat er toch is gedecoreerd, staat hier een boete op van €150,-

 • Bezoek te ontvangen op de kamer*

  Bezoek is toegestaan tussen 07:30 en 22:00 in de algemene ruimtes. Het bezoek dient zich te melden bij de receptie bij binnenkomst.

 • Met meerdere of andere personen te verblijven op de kamer dan geregistreerd door de receptie*

 • Gasten/bezoek te ontvangen op de kamer ten behoeve van seksuele commerciële activiteiten.**

 • Gebruik te maken van de algemene toiletten*

  Heeft u bezoek, dan mogen zij wel gebruik maken van de algemene toiletten.

 • De ruimtes te betreden die gemarkeerd zijn met Privé*

  Ruimtes die hier onder vallen zijn onder andere de algemene toiletten, kantoor & keuken.

 • De ruimtes van COA en de medische hulp te betreden zonder supervisie*

 • Eten uit het restaurant mee te brengen en te bewaren op uw kamer*

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het management van het hotel.

* Een officiële waarschuwing krijgt u bij het overtreden van deze huisregel. Bij twee officiële waarschuwingen wordt u de toegang tot het hotel ontzegt

** U wordt de toegang tot het hotel onmiddellijk ontzegt bij het overtreden van deze huisregel.

Algemene huisregels

Alle aanwijzingen van medewerkers van het hotel, die verband houden met huisregels dienen te worden opgevolgd.

+ Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde
brandmelder in.

+ Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand.

+ Gebruik bij brand in geen geval de liften.

+ Inchecken is toegestaan vanaf een leeftijd van 18 jaar. Minderjarige personen dienen altijd te worden vergezeld door een ouder / wettelijk vertegenwoordiger (min. 25 jaar oud). Het overleggen van een geldig legitimatiebewijs is verplicht. Indien de kamer is gereserveerd voor 2 personen, dient door beide gasten een geldig legitimatiebewijs te worden getoond. Het is niet toegestaan om ongeregistreerde of andere hotelgasten op de kamer te ontvangen. Indien zulks wordt vastgesteld, zult u direct worden uitgecheckt.

+ Op diverse plaatsen binnen het gebouw hangen camera’s. Een ieder die zich in ons hotel bevindt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.

+ Stilte op het volledig terrein dient te worden gerespecteerd tussen 22:00 uur en 07:00 uur. Het is verboden om overlast te veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook.

+ Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de receptie.

+ Het hotel is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.

+ De directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.

Bij uw bezoek aan ons hotel dienen deze huisregels te worden geaccepteerd en gerespecteerd. Wij vragen om uw medewerking, zodat wij samen voor iedereen een leefbaar situatie creëren en behouden.

Terug naar In huis